ME40-00/B

USB KONVERTOR
  • Podporuje napojenie GMV systému do PC cez USB port
  • Vyžaduje diagnostický softvér DE40-33/A(C)