ME11-24/D4(B)

ROZHRANIE VYÚČTOVANIA NÁKLADOV NA ENERGIU
  • Až pre 16 chladivových systémov (max. vždy 4 vonkajšie jednotky) a max. 255 vnútorných jednotiek